งานปูกระเบื้อง เราก็รับนะ

6/15/2016 9:37:09 AM Architecture 20 Comments


งานปูกระเบื้อง ถึงแม้จะเป็นงานเล็กงานน้อย แต่ต้องอาศัยฝีมือในการทำ

เรากิตติคม รับทุกงาน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เพราะทุก ๆ งานมันประกอบไปด้วยฝืมือช่าง