เกี่ยวกับ ช่างวัลย

เกี่ยวกับ
ช่างวัลย์


กิตติคม รับสร้างบ้าน

เรา "กิตติคม" รับสร้างบ้านบนที่ของท่าน มากว่า 20 ปี

ด้วยผลงานและความรับผิดชอบต่อเนื้องานที่ได้รับเหมามา ทำให้ตลอดระยะเวลา ยี่สิบกว่าปีนี้ ผมยังมีงานที่ได้บอกกันปากต่อปากอย่างต่อเนื่อง ผลงานตั้งแต่งานเล็ก งานน้อย งานใหญ่

เนื้องานและคุณภาพที่ทำงานแล้วจบ "บริการด้วยใจ บ้านของท่านก็เหมือนบ้านของเรา"

ขอบคุณที่ใช้บริการเรามากว่า 20 ปี


...
The Founders in 1990
...
First Project Completed Worth $3 Million